Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Truyền thông

  Woman media screen
  Truyền thông

  Bộ thông tin

  Về chúng tôi

  Toàn cầu & từng vùng

  Lãnh đạo của chúng tôi

  Dịch vụ của chúng tôi

  Sự bền vững

  Đầu tư vào AES

  Press releases

  Stay up to date with the latest press releases from AES.

  ERG icon

  News

  We are committed to leading the change.

  Media library

  AES provides access to photos and video of our people and facilities. Access our visual content through our media library.

  aes leader talking on stage

  Blog

  Các nhà lãnh đạo của chúng tôi chia sẻ suy nghĩ của họ về tương lai của năng lượng, các giá trị cốt lõi định hướng cho AES và người dân cũng như các giải pháp cho năng lượng xanh hơn, thông minh hơn.

  Đối với các yêu cầu về phương tiện truyền thông chung:


  Gail Chalef

  Quan hệ báo chí và truyền thông toàn cầu

  571-833-8804, di động

  gail.chalef@aes.com

  Đối với các câu hỏi của báo chí tài chính và nhà đầu tư:


  Amy Ackerman

  Quan hệ đầu tư

  703-682-6399, văn phòng

  amy.ackerman@aes.com

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top