Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Câu hỏi thường gặp

  Investor resources
  Câu hỏi thường gặp
  AES làm gì?

  AES là một công ty điện lực toàn cầu với các doanh nghiệp phát điện và phân phối. Chúng tôi áp dụng chuyên môn về phát triển, xây dựng và vận hành trên nền tảng kinh doanh toàn cầu của mình để cung cấp năng lượng giá cả phải chăng và bền vững tại 14 quốc gia.

  AES có nghĩa là gì?

  Công ty ban đầu được thành lập với tên Applied Energy Services, sau đó được ký hợp đồng với AES. Ngày nay tên pháp lý của công ty là The AES Corporation.

  AES có bao nhiêu nhân viên?

  AES có khoảng 8.450 nhân viên trên toàn thế giới.

  AES được niêm yết trên sàn chứng khoán từ khi nào?

  AES được niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 25 tháng 6 năm 1991.

  Cổ phiếu phổ thông AES được niêm yết ở đâu?

  Cổ phiếu phổ thông AES được niêm yết ở Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE: AES).

  Số CUSIP cho cổ phiếu phổ thông AES là gì?

  Số CUSIP cho cổ phiếu phổ thông AES là 00130H-10-5.

  AES có chương trình tái đầu tư cổ tức không?

  Hiện nay AES không có chương trình tái đầu tư cổ tức

  Tôi có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ AES không?

  Cổ phiếu AES phải được mua thông qua một công ty môi giới.

  Ai là đại lý chuyển nhượng cho cổ phiếu phổ thông của AES? Làm cách nào để liên hệ với họ?

  Computershare là đại lý chuyển nhượng cổ phiếu phổ thông của AES. Thông tin liên hệ của Computershare như sau:

  Địa chỉ gửi thư của cổ đông:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

  Thư từ gửi qua đêm nên được gửi đến:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

  Trang web dành cho cổ đông www.computershare.com/investor

  Các câu hỏi qua mạng https://www-us.computershare.com/investor/Contact

  Ai có thể giúp tôi khi tôi bị mất hoặc thiếu chứng chỉ của cổ phiếu tôi sở hữu trực tiếp?

  Thông tin này được xử lý bởi đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Thông tin liên hệ cho Computershare như sau:

  Địa chỉ gửi thư của cổ đông:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

  Thư từ gửi qua đêm nên được gửi đến:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

  Trang web dành cho cổ đông www.computershare.com/investor

  Các câu hỏi qua mạng https://www-us.computershare.com/investor/Contact

  Tôi nên liên hệ với ai để chuyển chứng chỉ cổ phiếu của mình hoặc thay đổi địa chỉ của tôi trong hồ sơ?

  Vui lòng liên hệ với đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Thông tin liên hệ cho Computershare như sau:

  Địa chỉ gửi thư của cổ đông:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

  Thư từ gửi qua đêm nên được gửi đến:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

  Trang web dành cho cổ đông www.computershare.com/investor

  Các câu hỏi qua mạng https://www-us.computershare.com/investor/Contact

  Tôi có thể xem giá trước đây của cổ phiếu phổ thông AES ở đâu?

  Giá trước đây của cổ phiếu phổ thông của AES có sẵn trên trang Tra cứu lịch sử giá cổ phiếu trong phần Dữ liệu chứng khoán trên trang website của chúng tôi.

  Cổ phiếu AES có bị chia tách không?

  Kể từ khi AES niêm yết trên sàn vào năm 1991, AES đã có ba lần chia tách cổ phiếu như sau: 3 cho 2 cổ phiếu chia tách vào ngày 15 tháng 1 năm 1994 2 cho 1 cổ phiếu chia tách vào ngày 29 tháng 7 năm 1997 2 cho 1 cổ phiếu chia vào ngày 1 tháng 6 năm 2000

  Khi nào là cuộc họp thường niên tiếp theo dành cho các cổ đông?

  Đại hội cổ đông thường niên AES năm 2022 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2022.

  Có bao nhiêu cổ phiếu phổ thông AES đang lưu hành?

  Số lượng cổ phiếu phổ thông của AES đang lưu hành của cổ phiếu, mệnh giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu vào ngày 30 tháng 9 năm 2022667,949,778.

  Tôi có thể lấy thông tin cơ bản về chi phí của cổ đông cũ của IPALCO ở đâu?

  Nhóm Quan hệ nhà đầu tư AES không có quyền truy cập vào thông tin trước kia về cổ phần IPALCO. Vui lòng liên hệ với IPL theo số 317-261-8394.

  Các điều khoản mua lại IPALCO của AES là gì?

  Vào ngày 27 tháng 3 năm 2001, IPALCO trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của AES thông qua việc trao đổi cổ phiếu, trong đó mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của IPALCO được trao đổi lấy 0,463 cổ phiếu phổ thông của AES.

  Tôi có thể lấy thông tin cơ bản về chi phí của cổ đông cũ của DPL Inc. ở đâu?

  Nhóm Quan hệ nhà đầu tư của AES không có quyền truy cập vào thông tin trước đây về cổ phần của DPL Inc. Thông tin này có sẵn thông qua đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Chi tiết liên lạc của họ được cung cấp ở trên.

  Các điều khoản mua lại DPL Inc. của AES là gì?

  Vào ngày 28 tháng 11 năm 2011, DPL Inc. trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của AES thông qua một giao dịch tiền mặt, mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của DPL Inc. được mua với giá 30 đô la Mỹ.

  Tôi có thể nhận được lịch đáo hạn nợ của Khoản nợ Truy đòi (Công ty) và Không truy đòi (Công ty con) của AES không?

  Bản sao điện tử của lịch trả của các khoản nợ có thể truy đòi (Doanh nghiệp) của AES có sẵn tại đây: Tóm tắt khoản nợ gốc đối với các khoản nợ có thể truy đòi. Bản sao điện tử của lịch trả của các khoản nợ không thể truy đòi (công ty con) của AES có sẵn tại đây: Tóm tắt khoản nợ gốc đối với các khoản nợ không thể truy đòi. 

  Làm thế nào tôi có thể nhận được Báo cáo Tóm tắt Hàng năm của AES, Mẫu Đơn 10-K, 10-Q hoặc Tuyên Bố Proxy?

  Bạn có thể xem tất cả các hồ sơ SEC của AES trên trang Tài liệu SEC tại trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống Bộ tài liệu cho các nhà đầu tư của AES và đăng ký nhận bản in của các tài liệu này trên mục “Các tài liệu xuất bản” trên website của chúng tôi.

  Kế toán độc lập của AES là ai?

  Ernst &Young là công ty Kế toán độc lập đã đăng ký của AES

  Bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào chưa được trả lời?

  Bạn có thể liên hệ với bộ phận Quan hệ Đầu tư của AES theo số 703-682-6399 hoặc qua email invest@aes.com. Vui lòng tham khảo trang Quan hệ nhà đầu tư của website này để biết thêm chi tiết.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top