Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Các tổ chức và đối tác

  Affiliations
  Các tổ chức và đối tác

  Định hình tương lai của năng lượng

  Làm thế nào chúng ta ảnh hưởng đến thế giới mà chúng ta muốn sống trong đó

  AES là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng với vai trò thành viên và lãnh đạo Hội đồng quản trị tại các tổ chức kinh doanh, thương mại và năng lượng khác nhau của Hoa Kỳ và quốc tế.

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Brazil

  American Chamber of Commerce in Bulgaria logo

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Chile

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Colombia

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Cộng hòa Dominica

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại El Salvador

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Panama

  American Chamber of Commerce Vietnam logo
  AWEA American Wind Energy Association logo
  AS/COA Americas Society Council of the Americas logo
  BCIU Business Council for International Understanding logo
  Business Roundtable logo

  Diễn đàn Đối thoại kinh doanh Ấn độ - Hoa Kỳ

  Campbell Institute logo
  The Trust for the Americas logo
  US-ASEAN Business Council logo
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top