Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hệ sinh thái dễ dàng nhân rộng

  tech - solar panels in desert
  Hệ sinh thái dễ dàng nhân rộng

  Đạt được lợi ích theo quy mô thông qua việc chia sẻ các ứng dụng và nền tảng

  Với việc tạo ra các giải pháp năng lượng sạch có thể dễ dàng được nhân rộng phục vụ cho AES và các công ty khác trong ngành, chúng tôi có thể cùng nhau thúc đẩy  tương lai ngành năng lượng. Thông qua hệ sinh thái dễ dàng được nhân rộng này, chúng tôi tận dụng được các nền tảng và công nghệ đã được chia sẻ,  phối hợp với đối tác và phát triển các dòng sản phẩm mới để giúp bạn tiếp cận được nhiều hơn với năng lượng bền vững và tạo ra tác động lớn nhất cho doanh nghiệp của bạn.

  Hãy cùng tham gia hệ sinh thái này để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của bạn. 

  Battery storage containers in front of power station

  Thay đổi cách chúng ta sử dụng điện năng trên thế giới.

   

  man holding smartphone

  Đem đến những trải nghiệm về năng lượng cho khách hàng và thúc đẩy các khách hàng cá nhân hành động.

   

  tech - aerial view of solar panels

  Hoàn toàn phát minh lại năng lượng mặt trời. 

  Kết nối với tương lai năng lượng của bạn

  Woman with cellphone and portfolio
  tech - stack of solar panels

  AES và 5B mở ra sức mạnh của năng lượng mặt trời

  Cùng với 5B, chúng tôi đang triển khai các dự án năng lượng mặt trời với tốc độ lắp đặt nhanh gấp 03 lần, đem lại mức sản lượng gấp đôi trong khi chỉ sử dụng 50% diện tích đất so với các dự án thông thường. Chúng tôi đang loại bỏ các rào cản khi triển khai các dự án năng lượng mặt trời, và giúp một làn sóng các khách hàng mới có thể đạt được các mục tiêu năng lượng sạch trong ngắn hạn và dài hạn.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top