Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Sự bền vững

  Ship passing through a canal
  Sự bền vững

  Thông điệp từ CEO

  Phát triển bền vững là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược và văn hóa của chúng tôi

  Andres Gluski

  Andrés Gluski

  Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành

  Tại AES, phát triển bền vững là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược và văn hóa của chúng tôi. Trong quá trình hợp tác và làm việc với cộng đồng, đối tác và khách hàng, chúng tôi đã tạo ra những bước tiến mới và trở thành công ty đi đầu về các giải pháp năng lượng phi các bon (và có hàm lượng các bon thấp). Chúng tôi cam kết giảm thiểu lượng khí thải các bon của mình thông qua các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, từ đó tìm ra các giải pháp công nghệ mới và hỗ trợ mọi người trong việc áp dụng các giải pháp này vào thực tiễn.

  AES là một trong những công ty tiên phong trong việc giảm phát thải khí nhà kính khởi đầu bằng các dự án bù đắp carbon và tái trồng rừng vào cuối những năm 1980. Ngày nay, chúng tôi vẫn duy trì truyền thống làm việc chủ động với tất cả các bên liên quan của mình để cải thiện cuộc sống của mọi người một cách có trách nhiệm, xanh sạch và bền vững.

  Port Bonython Rollout Birdseye

  For the planet

  Thúc đẩy tăng trưởng sạch và đổi mới trong mọi hoạt động

  Growth in renewables and energy storage is core to AES’ strategy.

  Coastline
  People helping

  For our people

  Đoàn kết nhân viên để tạo nên ảnh hưởng to lớn hơn

  Our people are passionate about meeting the world’s current and future energy needs.

  adult reading with child

  For our communities

  Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

  We commit to strengthening positive impact through socioeconomic and environmental partnerships that improve lives today and in the future.

  children

  Our sustainability goals

  coal icon

  Mục tiêu giảm phát điện từ than xuống dưới 30% trong danh mục đầu tư vào năm 2020 và 10% vào năm 2030

  AES Icon for green energy: grey leaf surrounded by AES colors

  Mục tiêu đưa mức phát thải cacbon về 0 vào năm 2050

  AES Icon for Green Growth : leaf image composed of AES colors

  Mục tiêu tăng thêm 2-3 GW điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng  mỗi năm

  CO2

  Cam kết giảm cường độ cacbon đến 50% vào năm 2022 và 70% vào năm 2030 so với mức năm 2016

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top