Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hợp tác phát triển cộng đồng

  Woman with two children
  Hợp tác phát triển cộng đồng

  Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

  Cam kết của chúng tôi

  Chúng tôi cam kết có những tác động tích cực thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội và môi trường, góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.

  100+

  chương trình phát triển cộng đồng trong năm 2019

   

  3M+

  Người được hưởng lợi  trong năm 2019

  $10M

  Đầu tư xã hội trong năm 2019

  Boys playing in tall grass

  Tăng cường tác động tích cực thông qua quan hệ hợp tác

   

  Chúng ta đều cần những giải pháp năng lượng bền vững hơn cho cuộc sống của mỗi cá nhân và cho cả thế giới. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các bên, chúng tôi đã có thể làm việc cùng nhau để tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ phát triển tạo ra những ảnh hưởng tích cực và các giá trị lâu dài cho cộng đồng.

  STEM Careers Coalition logo
  AESOhioFoundation
  Junior Achievement logo
  United Way logo
  Trust logo

  Lĩnh vực trọng tâm

  Chúng tôi cùng đối tác xây dựng các chương trình phát triển đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, tối đa hóa nguồn lực và mang lại lợi ích lâu dài. Các chương trình phát triển cộng đồng của chúng tôi phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tương lai ngành năng lượng, cũng như những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và bốn lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

   

  Man with bok and children

  Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác

  Men standing in a jungle or forest

  Hợp tác phát triển kinh tế toàn diện

  Plants in nursery

  Hợp tác vì môi trường

  Unloading bottled water

  Các hoạt động cứu trợ  

  People standing side by side

  Tình nguyện viên AES

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top