Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Phát triển kinh tế

  geo - RiverScape MetroPark Ohio buildings on river
  Phát triển kinh tế

  Hợp tác phát triển kinh tế toàn diệnChúng tôi phối hợp với các đối tác cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Các chương trình của chúng tôi thường tập trung vào giáo dục và nâng cao năng lực, đồng thời đảm bảo tính đa dạng, bình đẳng và bảo tồn văn hóa.

  Group photo with a certificate
  Strengthening innovative entrepreneurship in the Dominican Republic

  The AES Dominicana Foundation and The Trust for the Americas, an affiliate of the Organization of American States (OAS), have partnered for the “Strengthening Innovative Entrepreneurship” program to promote and incentivize local entrepreneurship in the municipalities of Boca Chica, Guayacanes, Quisqueya, Bancos de Arena and la Malena in the Dominican Republic.

  Đọc thêm
  tech - smiling woman in hard hat with clip board and solar panels
  #MujeresConEnergía

  To promote gender equality in the organization, AES Colombia hired 111 women for the construction of the Parque Castilla Solar project, to work in various technical, operational and administrative roles during the construction process.

  Đọc thêm
  kids playing
  Cantos de Leitura

  The Cantos de Leitura Program included the implementation, renovations and adaptations of reading rooms in public schools, book donations and training for various educators on how to best use the reading rooms.

  Đọc thêm
  DPL Project Group photo
  AES Ohio Foundation Power Grants

  Power Grants are strategic investments aimed at local partner organizations supporting new or continued innovative growth initiatives that will make a long-lasting impact on the people and communities in the Dayton region. 

  Đọc thêm
  men standing in the jungle
  Phát triển sản xuất đặc sản cà phê và ca cao bền vững ở Thung lũng Tenza

  By partnering and sharing knowledge with coffee and cocoa producers, AES Colombia is empowering local producers and improving community knowledge, skills, attitude, and motivation for the management of crops.  

  Đọc thêm
  school building on a sunny day
  Youth center in Galabovo

  The renovation of the youth center in Galabovo is the biggest public-private partnership in the municipality. 

  Đọc thêm
  Women in Hardhats
  AES Mujer

  AES Mujer has enabled the strengthening of the entrepreneurial culture and the consolidation of the entrepreneurial, competitive and productive skills of hundreds of Salvadoran women.

  Đọc thêm
  group of AES personnel in Puerto Rico
  Strengthening innovative entrepreneurship in Puerto Rico

  AES Puerto Rico and The Trust for the Americas implemented a program to train and strengthen the business skills of entrepreneurs or future entrepreneurs to develop or expand their small businesses. 

  Đọc thêm
  pedestrian bridge
  Maintenance of roads and bridges in Colombia

  Taking into account the precarious state of roads and bridges in the region, AES supports the maintenance of roads and bridges through a joint effort with local municipalities and leaders in the communities where we operate.

  Đọc thêm
  Group of People
  Pulsar program

  The Pulsar Program offers workshops to public technical schools and is focused on three pillars: entrepreneurship, sustainability and sustainable development goals, and energy.

  Đọc thêm
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top