Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Products

  people working around table
  Các giải pháp của chúng tôi

  Kết nối đến tương lai năng lượng của bạn

  partnership gesture

  Khi bạn nhìn nhận năng lượng như là một vũ khí chiến lược, đó là lúc bạn sẽ tạo ra tác động lớn nhất đến mục tiêu kinh doanh và hướng tới một tương lai bền vững. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức thuộc mọi loại hình trên toàn cầu, tại tất cả các giai đoạn phát triển để giúp họ chuyển đổi và xây dựng lợi thế cạnh tranh với mục tiêu trở thành những đơn vị tiên phong trong ngành. 

  Năng lượng sạch mới: 

  Hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn cho các nguồn năng lượng mới 

   

  Đọc thêm 

  tech - solar panels in desert
  context - city skyline at sunset

  Mạng lưới năng lượng tiên tiến 

  Tạo ảnh hưởng mạnh mẽ thông qua tăng cường tiếp cận và thông tin chuyên sâu 

   

  Đọc thêm 

  Sự ổn định sạch hơn

  Bảo vệ một tương lai bền vững 

   

  Đọc thêm 

  people in front of large solar batteries
  Port Bonython Rollout Birdseye

  Hệ sinh thái dễ dàng nhân rộng

  Đạt được lợi ích theo quy mô thông qua việc chia sẻ các ứng dụng và nền tảng 

   

  Đọc thêm

  Đạt được lợi ích theo quy mô thông qua việc chia sẻ các ứng dụng và nền tảng 

  Với việc tạo ra các giải pháp năng lượng sạch có thể dễ dàng được nhân rộng phục vụ cho AES và các công ty khác trong ngành, chúng tôi có thể cùng nhau thúc đẩy  tương lai ngành năng lượng. Thông qua hệ sinh thái dễ dàng được nhân rộng này, chúng tôi tận dụng được các nền tảng và công nghệ đã được chia sẻ,  phối hợp với đối tác và phát triển các dòng sản phẩm mới để giúp bạn tiếp cận được nhiều hơn với năng lượng bền vững và tạo ra tác động lớn nhất cho doanh nghiệp của bạn.

  AES All Together Icon

  Khi cùng nhau, chúng ta trở nên tốt hơn. 

  Với AES là đối tác, bạn sẽ là một phần của các hệ sinh thái đó để thúc đẩy mục tiêu kinh doanh tiến triển hơn nữa.

  uplight logo

  Đem đến những trải nghiệm về năng lượng cho khách hàng và thúc đẩy các khách hàng cá nhân hành động

   

  Fluence logo

  Thay đổi cách chúng ta sử dụng điện năng trên thế giới. 

  5B Logo

  Hoàn toàn phát minh lại năng lượng mặt trời

   

  Hành trình năng lượng của bạn là duy nhất.

  Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thiết kế một giải pháp năng lượng dành riêng cho doanh nghiệp của bạn, tăng trưởng mục tiêu bền vững và nâng cao vị trí của bạn như một lãnh đạo trong ngành.

  lawai solar ocean

  Công ty Điện lực đảo Kaua’i cùng AES đặt ra chuẩn mực mới cho năng lượng phi các bon với AES

  People Working

  Google đang sử dụng các trung tâm dữ liệu để thúc đẩy năng lượng sạch trên toàn cầu như thế nào 

  people - man in hard hat works on control box panama

  Energas và AES xóa bỏ sự lệ thuộc vào dầu mỏ tại Cộng hòa Dominica 

  Accelerating the future of energy, together.

  Partner with us

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top