Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Môi trường

  Two Bison Grazing
  Môi trường

  Hợp tác vì môi trường

  Chúng tôi phối hợp với các đối tác cùng xây dựng các chương trình tập trung vào bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để phục vụ cộng đồng của mình ở mức tiêu chuẩn cao nhất.

  Group of People
  Partnering for the environment

  The Geração+ Program aims to promote students’ creativity and leadership through social and environmental challenges related to natural resources, contributing to the creation of solutions that positively impact communities.

  Đọc thêm
  Bison
  Tái chế sạch

  Năm 2012, AES Dominica đã thực hiện chương trình môi trường mang tên “Tái chế sạch” cho các nhà máy phát điện địa phương 

  Đọc thêm
  Turtles
  Chương trình bảo tồn rùa biển

  Kể từ năm 2011, AES El Salvador đã hỗ trợ các sáng kiến bảo vệ loài rùa biển ridley màu ô liu đang có nguy cơ tuyệt chủng.

  Đọc thêm
  Indy Free Tree Event
  Cây cho Indy và Ngày của Cây tại Indy

  Chương trình trồng cây Trees for Indy với sự hợp tác của IPL, Keep Indianapolis Beautiful, Inc., và DPW/Indy Parks, được thực hiện nhằm tăng số lượng cây xanh công cộng tại Indianapolis.

  Đọc thêm
  Plants in nursery
  Reforestation in Brazil

  The preservation of reservoir edges is much more than a legal obligation for AES Brasil. Through “Mãos na Mata”, in partnership with SOS Mata Atlântica, we promote reforestation activities and actions through the establishment of partnerships with other organizations. In this program, we assign the planting area, the seedlings and the management expertise of our environmental technicians and count on the investments of our partners to multiply the scale and the positive impacts in the recovery areas.

   

  Đọc thêm
  Bison Grazing
  Bison recovery program

  AES México implemented a comprehensive reintroduction program of the American bison into their former habitat in Mexico where they are in danger of extinction. 

  Đọc thêm
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top