Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Meet AES

  Who we are
  Gặp gỡ AES
  AES Icon for Green Growth : leaf image composed of AES colors

  Cùng với bạn, chúng tôi đang dẫn đầu sự thay đổi trong cách thức cung cấp năng lượng cho thế giới 

  Two people, excited about AES

  Trên quy mô toàn cầu, với tác động địa phương

  Chúng tôi đang tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ trợ xã hội tích cực và tạo ra giá trị lâu dài trong cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.

  Với con người, vì hành tinh

  Talent

  Các nhân viên chính là nguồn năng lượng của chúng tôi, chính họ đã giúp AES trở thành một công ty năng lượng mà thế giới cần cả ở hiện tại và tương lai. Dù là ai, họ cũng đều có chung một niềm đam mê cải thiện cuộc sống bằng cách phát triển năng lượng thông qua đổi mới, hợp tác và hành động. Bởi vì khi làm việc cùng nhau, đó là lúc chúng tôi tạo ra tác động lớn nhất để cải thiện cuộc sống.

  Trung thành với các giá trị của chúng tôi

  AES Icon for Safety First: grey hard hat image intersected with half-circle of AES colors

  An toàn Là Trên hết

  An toàn là cốt lõi của mọi công việc chúng tôi làm. Chúng tôi luôn xác định những rủi ro tiềm ẩn đối với nhân viên, nhà thầu, khách hàng và đối tác của mình và đo sự thành công bằng việc chúng tôi đã cùng nhau thực hiện công việc một cách an toàn như thế nào đồng thời góp phần vào một tương lai năng lượng xanh hơn.

  Highest Standards

  Tiêu chuẩn Cao nhất

  Chúng tôi hành động với sự liêm chính cao nhất đối với nhân viên, khách hàng, các đối tác và cộng đồng, và luôn gắn các giải pháp mà chúng tôi cùng nhau mang lại với các tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu.

  All Together

  Luôn cùng nhau

  Chúng tôi làm việc như một tập thể trên khắp các cơ sở kinh doanh, với nhân viên, nhà thầu, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng bằng sự linh hoạt và tìm thấy niềm vui trong việc giải quyết những thách thức có ý nghĩa như một tập thể.

  Để mọi người có thể tham gia vào sự phát triển của ngành năng lượng.

   

  Hành trình năng lượng của bạn bắt đầu với AES.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top