Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Liên hệ dành cho nhà đầu tư

  two men talking in office
  Liên hệ dành cho nhà đầu tư

  Vui lòng liên hệ Nhóm Quan hệ với Nhà đầu tư nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

  The AES CorporationQuan hệ với Nhà đầu tư 
  4300 Đại lộ Wilson
  Arlington, VA 22203 
  703-682-6399 
  invest@aes.com 

  Susan HarcourtVice President
  Investor Relations
  703-682-1204
  susan.harcourt@aes.com 

  Amy Ackerman Director 
  Investor Relations
  703-682-6399
  amy.ackerman@aes.com 

  Max TraskSenior Manager 
  Investor Relations
  703-682-1208
  max.trask@aes.com 

  Data and Graphs

  Liên hệ trực tuyến dành cho cổ đông

  https://www-us.computershare.com/investor/Contact


  Thông tin về hiệu suất cổ phiếu phổ biến của AES trong thời gian qua có thể được xem trên trang Tra cứu giá trong phần Dữ liệu chứng khoán trên trang web của chúng tôi.


  Nếu bạn cần trao đổi với với nhóm Quan hệ với Nhà đầu tư về khoản đầu tư của mình vào cổ phiếu phổ thông AES, bạn có thể liên hệ với Amy Ackerman theo số 703-682-6399 hoặc qua email tại invest@aes.com.

  Địa chỉ gửi thư 

  Cổ đông có thể gửi thư đến:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

   

  Thư từ qua đêm nên được gửi đến:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

   

  Hands typing

  Thông tin liên hệ dành cho cổ đông
  Số điện thoại miễn phí: 877-373-6374
  Số điện thoại: 781-575-2879

   

  Trang web dành cho các cổ đôngwww.computershare.com/investor

  Hands during a meeting
  Man Working

  Cựu cổ đông IPALCO

  Các cổ đông cũ của cổ phiếu phổ thông IPALCO đã không đổi cổ phiếu IPALCO của họ lấy cổ phiếu phổ thông AES, hoặc những cá nhân muốn tìm hiểu cơ sở chi phí trước đây của cổ phần IPALCO, nên liên hệ với IPALCO theo số 317-261-8394.

  Woman in Conversation

  Cổ đông cũ của DPL Inc.

  Cổ đông DPL Inc. Cựu cổ đông của DPL Inc. có thắc mắc về khoản thanh toán 30 đô la / cổ phiếu trên cổ phiếu của họ nên liên hệ với Citibank theo số 877-498-5424. Để biết thông tin trước đây về cổ phần của DPL Inc., vui lòng liên hệ với đại lý chuyển nhượng cổ phiếu của chúng tôi, Computershare. Chi tiết liên lạc của họ được cung cấp ở trên.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top