Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

  AES Presentation Stage with Chairs
  Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

  Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

  Lãnh đạo của chúng tôi không chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ là những tấm gương cho việc thực hiện các nguyên tắc của cúng tôi. Họ trao quyền để nhân viên phát triển và sáng tạo. Họ không đơn thuần hoàn thành vai trò hàng ngày của mình mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi trong ngành năng lượng. Hãy cùng tìm hiểu những người đứng đằng sau sự chuyển đổi này

   

  Joel Abramson

  Joel Abramson

  Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Sáp nhập và Mua lại

  Xem tiểu sử →
  Stephen Coughlin

  Steve Coughlin

  Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính

  Xem tiểu sử →
  Ricardo Falu

  Ricardo Manuel Falú

  Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Chiến lược và Giám đốc Thương mại

  Xem tiểu sử →
  Paul Freedman

  Paul Freedman

  Phó Chủ tịch Cao cấp, Luật sự trưởng kiêm Thư ký Công ty

  Xem tiểu sử →
  Kristina Lund

  Kristina Lund

  Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu tại Hoa Kỳ

  Xem tiểu sử →
  Tish Mendoza Headshot

  Tish Mendoza

  Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc Nhân sự

  Xem tiểu sử →
  Juan Ignacio Rubiolo

  Juan Ignacio Rubiolo

  Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Chủ tịch Đơn vị Kinh doanh Quốc tế

  Xem tiểu sử →
  Chris Shelton Headshot

  Chris Shelton

  Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Sản Phẩm, kiêm Chủ tịch AES Next

  Xem tiểu sử →
  Woman with cellphone and portfolio
  Glassdoor logo small

   


  Giúp AES tạo ra công ty của tương lai. Đăng đánh giá của bạn trên Glassdoor. Giúp AES tạo ra công ty của tương lai. Đăng đánh giá của bạn trên Glassdoor. 

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top