Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Các hoạt động cứu trợ

  people - smiling worker in hard hat with others colombia
  Các hoạt động cứu trợ

  Hợp tác cứu trợ

  Chúng tôi cùng với nhân viên, nhà thầu, khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương tạo thành một nhóm để cùng nhau ứng phó với thiên tai thảm họa xảy ra trong khu vực. Trong đó bao gồm việc cung cấp các nguồn lực, hoạt động tình nguyện và hỗ trợ các tổ chức và cá nhân làm việc trên tuyến đầu tại các thời điểm  trước, trong và sau thiên tai.

   

  Hurricane Relief Workers
  Hurricane Maria relief efforts

  In September 2017, Hurricane Maria left Puerto Rico devastated. AES provided 1,500 gallons of diesel to the Puerto Rico Sewage Authority supporting the water plant servicing Guayama, the community where our plant is located. 

  Đọc thêm
  tech - silhouette of worker man on telephone pole
  Gift of power

  Since 2015, DP&L has partnered with The Salvation Army to provide emergency relief funding to customers who are facing disconnection and cannot pay their electric bills due to unexpected life events.

  Đọc thêm
  Dayton Strong
  #DaytonStrong

  In 2019, the Dayton, OH area needed AES’ help following the devastation caused by 19 tornadoes that touched down in the late hours of May 27 into early the next morning. AES supported our people and the community in the immediate recovery and rebuilding efforts.

  Đọc thêm
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top