Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Етика и законосъобразност

  fingers on laptop
  Етика и законосъобразност

  За всички в AES това как постигаме успехите си и създаваме нашите продукти е толкова важно, колкото и услугите, които предоставяме.

  Етиката , почтеността и законосъобразността са основата и принципите, които ръководят нашата компания и нашите служители. Като глобален лидер в енергийната индустрия, ние работим сред широк кръг от икономически, политически, социални и културни практики, както и сред разнообразни местни, регионални и международни закони и регулации. Вярваме, че е наш дълг и отговорност да осъществяваме бизнеса си с най-високо ниво на почтеност във всяка ситуация. В унисон с нашите Ценности, очакваме служителите ни да прилагат най-високи етични стандарти и да се съобразяват с всички приложими закони и стриктно да отбелязват и проследяват всяка бизнес трансакция.

  Нашата Програма за етика и законосъобразност определя нашите глобални бизнес практики и корпоративни очаквания. Нашият Кодекс на поведение окуражава вътрешните ни и външни заинтересовани страни да довеждат до знанието на компанията въпроси и теми, които предизвикват загриженост, за да се намери бързото им решение. На нашите служители и на заинтересованите ни страни са предоставени силно усещане за отговорност по отношение на тяхната работа и очакваме всеки човек да се придържа към нашите корпоративни ценности, както са описани в Кодекса на поведение. В резултата на всичко това, AES бе избрана през 2020 г., за седма поредна година, като една от „Най-етичните компании в света“.

  Нашият Главен ръководител по етика и законосъобразност, който докладва директно на Комитета по финансов одит към Съвета на директорите, ръководи Програмата на AES по етичност и законосъобразност и докладва регулярно на Съвета на директорите и на бизнес ръководителите по въпроси, свързани с етиката и законосъобразността. Представители на Програмата по етиката и законосъобразност има както в централата на AES, така и в различните бизнес локации по света.

  Извършваме външна оценка на нашата глобална антикорупционна програма, както и вътрешни оценки. Освен това наскоро разширихме програмата си за вътрешен одит, за да включим множество антикорупционни одити всяка година.

  Линия за помощ на AES

  Нашата глобална Линия за помощ е конфиденциален канал за задаване на въпроси и за споделяне на загриженост.

  Ние допълнително засилваме нашия ангажимент към етиката и законосъобразността с очакването, че всички служители докладват при подозрение за нарушаване на законите и на политиките на компанията. Насърчаваме служителите на AES да използват Линията за помощ за получаване на указания относно законови или регулаторни изисквания, изясняване на политиките и процедурите на AES и за съвети относно уместно поведение. AES изрично забранява натиска върху служители, които добросъвестно са докладвали проблеми, свързани с етичността и законосъобразността.

  Help line woman helping

  Свържете се с нас

  Работим, за да живеем нашите ценности всеки ден. Ако сте забелязали работа, която не е в съответствие с нашите ценности или сте забелязали каквито и да било подозрителни практики в нашата компания, бихме искали да научим за това, за да можем веднага да се подобрим.

  Посетете aeshelpline.com, за да зададете въпрос, да докладвате за нещо, което ви притеснява или за да проследите ваш сигнал.

  Обучение

  Провеждаме редовни обучения по различни, свързани с етика и законосъбразност въпроси и политики, включително за нашите корпоративни ценности, съответствие с антикорупционни практики и други приложими закони, конфликт на интереси, подаръци и развлечения, тормоз на работното място, както и по други въпроси.  Чрез програмата на AES Шампиони по етика насърчаваме откритата дискусия по актуални бизнес въпроси и проблеми на AES, така че участниците да могат да обсъждат как ценностите и политиките на AES се прилагат в реални ситуации. 

  Проверка на бизнес партньор

  Държим нашите бизнес партньори и подизпълнители да отговарят на същите високи етични стандарти, каквито се очакват  и от служителите на AES.

  Партньорите на AES преминават през процес на проверка и в договорите с тях присъстват ясни и изисквания за законосъобразност. Текстовете, свързани със законосъобразност може да третират въпроси като корупция, търговия с влияние, законово и регулаторно съответствие, и докладване на изисквания. Служителите по законосъобразността работят в тясна връзка с бизнес партньори, подизпълнителни и екипите за разработване на проекти за установяване на потенциални етични проблеми и разрешаване на казуси преди подписването на споразумения или договори. 

  Federal Surprise Billing NoticeLearn more about how you are protected from surprise medical bills.

  Ресурси

  Anti-Corruption Policy Anti-Corruption Policy (Bulgarian) Anti-Corruption Policy (Portuguese) Anti-Corruption Policy (Spanish) The AES Code of Conduct (Values Guide)
  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top