Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Ресурси за инвеститорите

  Investor resources
  Ресурси за инвеститорите

  Ресурси за инвеститорите

  2019 AES Sustainability Report (EN) 2020 AES UK Tax Strategy (EN) Detailed Portfolio (EN) AES Green Financing Framework (EN) 2020 Q3 Fact Sheet (EN) AES 2019 Annual Report (EN) 2018 AES Climate Scenario Report (EN)

  Ресурси с фиксиран доход

  Материалите в тази част от уеб сайта може да съдържат архивна информация и може да включват становища за бъдещето. Тези становища са валидни само към датата, на която са направени. AES не поема задължението да ги обновява публично или да ревизира подобни презентационни материали, включващи становища за бъдещето, дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или друго. Тези материали трябва да бъдат използвани само за целите на исторически референции.

  fingers on laptop


  Резюме на регресния дълг

  Този документ съдържа обобщена информация за размера на нашия регресен дълг, включително непогасената главница, лихвата, матуритета, амортизацията и кредитния рейтинг.

   

  mans fingers on keyboard

  Резюме на нерегрсния дълг

  Този документ осигурява информация за планираните падежи на нерегресния дълг от страна на бизнеса. Резюмето се обновява на тримесечна база и се публикува на нашия уеб сайт в периода, в който отчитаме нашите тримесечни резултати. 

   

  stock ticker

  Исторически спомагателни разпределения

  Този документ осигурява информация за годишните спомагателни разпределения по Стратегическо бизнес звено и бизнес (топ 10). Този документ се обновява годишно и се публикува на нашия уеб сайт по времето, когато отчитаме нашите годишни резултати. 

   

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top