Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Често задавани въпроси

  Investor resources
  Често задавани въпроси
  Какво прави AES?

  AES е глобална енергийна компания с бизнеси в областта на производството и разпределението. Ние прилагаме нашата експертиза в развитието, изграждането и експлоатацията в нашата глобална бизнес платформа, за да осигурим достъпна и устойчива енергия в 14 държави.

  Какво означава AES?

  Първоначално компанията е била основана под името Applied Energy Services, което по-късно е било съкратено на AES. Днес юридическото име на компанията е Корпорацията AES.

  Колко служители има AES?

  AES има приблизително 8 450 служители в целия свят.

  Кога AES става публична компания?

  AES става публична компания на 25 юни 1991 г.

  Къде са листвани обикновените акции на AES?

  Обикновените акции на AES са листвани на Нюйоркската фондова борса (NYSE: AES).

  Какъв е CUSIP номерът за обикновените акции на AES?

  CUSIP номерът за обикновените акции на AES е 00130H-10-5.

  Има ли AES програма за реинвестиране на дивиденти?

  В момента AES няма програма за реинвестиране на дивиденти.

  Мога ли да си купя акции директно от AES?

  Акциите на AES трябва да бъдат закупени през брокерска фирма

  Кой е посредникът по администриране на обикновените акции на AES? Как мога да се свържа с тях?

  Computershare е посредникът на AES по администриране на обикновени акции. Контактите на Computershare са: 

  Пощенски адреси Кореспонденцията на акционерите трябва да бъде адресирана до:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

   

  Еднодневната кореспонденция трябва да бъде адресирана до:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

  Уеб сайт за акционерите www.computershare.com/investor

  Онлайн запитвания на акционерите https://www-us.computershare.com/investor/Contact

  Кой може да ми помогне относно загубени или липсващи сертификати за акции, които притежавам директно?

  С тази информация борави нашият посредник по администриране на обикновени акции Computershare. Контактите на Computershare са: 

  Пощенски адреси Кореспонденцията на акционерите трябва да бъде адресирана до:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

  Еднодневната кореспонденция трябва да бъде адресирана до:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

   

  Уеб сайт за акционерите www.computershare.com/investor

  Онлайн запитвания на акционерите  https://www-us.computershare.com/investor/Contact

  С кого трябва да се свържа, за да прехвърля моите сертификати за акции или да променя моя адрес?

  Моля свържете се с нашия посредник по администриране на обикновени акции Computershare. Контактите на Computershare са: 

  Пощенски адреси Кореспонденцията на акционерите трябва да бъде адресирана до:
  Computershare
  P.O. BOX 43006
  Providence, RI 02940-3006

  Еднодневната кореспонденция трябва да бъде адресирана до:
  Computershare
  150 Royall St., Suite 101
  Canton, MA 02021

  Уеб сайт за акционерите www.computershare.com/investor

  Онлайн запитвания на акционерите https://www-us.computershare.com/investor/Contact

  Къде мога да получа информация за историческите цени на обикновените акции на AES?

  Историческите цени на обикновените акции на AES са достъпни на страницата за справки за историческата цена в секцията Данни за акциите на нашия уеб сайт.

  Имат ли акциите на AES сплит?

  Откакто AES става публична компания през 1991 г. е имало три сплита на акциите: 3 за 2 сплит на акциите на 15 януари 1994, 2 за 1 сплит на акциите на 29 юли 1997 г. и 2 за 1 сплит на акциите на 1 юни 2000.

  Кога е следващата годишна среща на акционерите?

  Годишната среща на акционерите беше проведена на 21 април 2022 г.

  Колко обикновени акции на AES са в обращение?

  Броят на обикновените акции в обращение на AES, при номинална стойност $0.01 на акция, на 30 септември 2022 г е 667,949,778.

  Къде мога да получа балансовата стойност на бившите дялови участия в IPALCO?

  Екипът за връзки с инвеститорите на AES няма достъп до историческата информация за дяловите участия в IPALCO. Моля, свържете се с IPL на 317-261-8394.

  Какви са били сроковете по придобиването на IPALCO от AES?

  На 27 март 2001 г. IPALCO става изцяло дъщерна компания на AES чрез обмен на акции, при който всяка неизплатена акция на IPALCO е разменена за 0.463 акции от обикновените акции на AES.

  Къде мога да получа балансовата стойност на бившите дялови участия в DPL Inc.?

  Екипът за връзки с инвеститорите на AES няма достъп до историческата информация за дяловите участия в DPL Inc. Тази информация е достъпна чрез нашия посредник по администриране на обикновени акции Computershare. Техните контакти може да намерите по-горе.

  Какви са били сроковете по придобиването на DPL Inc. от AES?

  На 28 ноември 2011 г. DPL Inc. става изцяло дъщерна компания на AES чрез парична транзакция, при която всяка неизплатена акция на DPL Inc. е закупена за $30.

  Мога ли да получа график на падежа на регресния (корпоративен) и нерегресния (дъщерен) дълг на AES?

  Електронно копие на графика за регресния (корпоративен) дълг на AES може да намерите тук: Резюме на падежа на регресния дълг на AES. Електронно копие на графика за нерегресния (дъщерен) дълг на AES може да намерите тук: Резюме на падежа на нерегресния дълг на AES.

  Как мога да получа резюме на годишния доклад на AES, формуляр 10-К, 10-Q или документ с информация за предстоящото годишно събрание на акционерите?

  Можете да видите всички документи на AES за КЦКБ на страницата за документи, подадени до КЦКБ. В допълнение можете да свалите и комплекта от документи за инвеститорите на AES и други копия на тези документи на страницата Поръчайте публикации на нашия уеб сайт.

  Кой е независимият счетоводител на AES?

  Ernst & Young служи като независима регистрирана публична счетоводна къща на AES

  Имате ли допълнителни въпроси, които не са получили отговор?

  Можете да се свържете с „Връзки с инвеститорите“ на AES на 703-682-6399 или по имейл на invest@aes.com. Моля, погледнете страницата с контакти на екипа за „Връзки с инвеститорите“ на нашия уеб сайт за повече подробности.

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top