Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Лобиране и политически дейности

  Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone.
  Лобиране и политически дейности

  Ангажименти и принос към политическия процесЦелта на AES е да ускорим бъдещето на енергията заедно. В подкрепа на тази цел AES се ангажира с политическия процес и вярва, че добрата правителствена политика ще е от полза за всички заинтересовани страни на AES, включително клиентите, служителите и акционерите. Ние участваме в обществения политически процес в САЩ по много начини, включително чрез програми за корпоративни правителствени дела, предназначени да образоват и информират избраните длъжностни лица за ключови обществено-политически въпроси, свързани с бизнеса на компанията.

  Ние предоставяме годишен доклад за доброволни политически вноски и разходи за САЩ, който можете да намерите тук:

   

  Членства в търговски асоциацииAES поддържа членства в търговски и други асоциации, които помагат за напредъка на нашите бизнес цели. Тези асоциации осигуряват форум за членовете, за да могат да споделят идеите си и да развият нови начини да подобрят индустрията и осигуряват ползи за всички различни заинтересовани страни на AES. Нашето членство и вноски към определени търговски асоциации или други организации не означава, че ние одобряваме всяка позиция и ли въпрос, която организацията може да подкрепя. AES поддържа активна роля в търговските асоциации, към които принадлежи, за да можем да адресираме всеки значителен конфликт между нашите ценности и перспективите пред търговските асоциации. Основни членства в търговски и други асоциации, които получават над 25,000 долара годишно от AES или подразделение на AES, са изброени по-долу

  • Едисон Електрик Институт
  • Бизнес кръгла маса
  • Американска асоциация за чиста енергия
  • Асоциация на индустрията на соларната енергия
  • Асоциация за съхранение на енергия


  Корпоративни политически вноскиИзбрали сме да не се ангажираме директно с независими разходи в полза на избирането или победата над федерални кандидати, да не участваме в 501(c)(4) организации, които са ангажирани с политическа дейност, и не се ангажираме с индиректно лобиране. Ако в бъдеще AES реши да се ангажира с някой от тези канали, ние ще Ви уведомим за всякакви бъдещи разходи по тази линия на нашия уеб сайт.

   

  Ангажираност към публичните политикиРедовно общуваме с правителствените политици, държавните служители и регулаторите на федерално, щатско и местно ниво, за да защитим и осигурим напредък за  дългосрочните цели и интереси на всички заинтересовани страни в AES. В допълнение към нашите доброволни доклади за политическите вноски, AES подава тримесечни доклади за лобистката дейност в деловодството на Камарата на представителите на САЩ и до секретаря на Сената на САЩ. Тези публично достъпни отчети включват нашите разходи, направени във връзка с лобистки дейности, включително всички плащания към лобистки фирми, външни субекти или чрез членство в търговски асоциации. Лобистките вноски, включително тези, направени чрез Комитета за политически действия на AES, също могат да бъдат намерени в изброените по-горе доклади.

   

  Управление на политическите и благотворителни дейностиAES поддържа Политика за осъществяване на благотворителна дейност и предоставяне на дарения за политически цели, за да гарантира, че всички благотворителни вноски и политически дарения, направени от AES или някое от неговите дъщерни дружества, от името на AES, са в съответствие с нашите ценности, Програмата за етика и законосъобразност на AES и законите и разпоредбите за подобни практики в САЩ и в международен план. Политическите дарения трябва да бъде одобрени от Отдела по етика и законосъобразност на AES под ръководството на Главния ръководител по етика и законосъоразност или отдела на Главния юрисконсулт под ръководството на Главния юрисконсулт. Ежегодно Управителният комитет на Борда на директорите преглежда благотворителните и политически дарения, направени от AES и нейните дъщерни дружества. По същия начин, нашата Политика относно лобизма изисква одобрение от Главния ръководител по етика и законосъобразност на AES, преди да ангажира физически и юридически лица да предоставят лобистки услуги от името на AES.

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top