Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Joel Abramson

  Joel Abramson
  Joel Abramson
  Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Sáp nhập và Mua lại

  Joel gia nhập AES vào năm 1995 và trở thành thành viên của đội ngũ lãnh đạo vào năm 2020 với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Sáp nhập và Mua lại. Ông chịu trách nhiệm xác định các đối tác mới và mở rộng quy mô kinh doanh để thúc đẩy tương lai ngành năng lượng. Joel đã đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh hơn của AES bằng cách tăng danh mục đầu tư và danh mục đầu tư năng lượng tái tạo của chúng tôi một cách có hệ thống để đáp ứng tốt nhất nhu cầu các nhóm đối tác đa dạng của chúng tôi.

  Joel đã từng đảm nhiệm một loạt các vai trò như phụ trách quản lý tài chính, phát triển và đối ngoại tại AES, điều này giúp ông xây dựng và lãnh đạo các bộ phận chức năng mới, những nỗ lực thành công của ông đã góp phần phát triển Công ty của chúng tôi. Sau bảy năm phục vụ trong lĩnh vực phát triển kinh doanh ở Châu Á và Hoa Kỳ, ông trở thành Giám đốc Tài chính Dự án đầu tiên của AES và sau đó thành lập nhóm Quản lý Danh mục đầu tư để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng ở cấp độ toàn diện. Giai đoạn Joel lãnh đạo nhóm Quan hệ nhà đầu tư với tư cách là Giám đốc tài chính các dự án sản xuất năng lượng trên toàn cầu và lãnh đạo Bộ phận Kế hoạch và Phát triển Doanh nghiệp toàn cầu đã mang lại cho ông bề dày kinh nghiệm và chuyên môn để dẫn dắt công ty phát triển tương lai ngành năng lượng. Ông là thành viên trong hội đồng quản trị của một số công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm AES Clean Energy, sPower, AES Gener (hiện nay là AES Andes) và Uplight.

  Joel có bằng cử nhân về Chính trị và Kinh tế Quốc tế tại Đại học Middlebury và tham gia các chương trình đào tạo lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Darden của Đại học Virginia và Đại học Georgetown. Ông hiện đang sống ở Alexandria, Virginia với vợ và ba con.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top