Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Matthew Goldenhar

  Matthew Goldenhar
  Matthew Goldenhar
  AES

  Matt là kỹ thuật viên IC&E tại Redondo Beach của chúng tôi, nhưng anh ấy có nhiều kỹ năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên khắp Nam California. Matt luôn sẵn sàng khắc phục sự cố để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp điện an toàn, sạch, đáng tin cậy cho khách hàng.

  Trong thời gian AES ứng phó với đại dịch, Matt hỗ trợ những đồng nghiệp, đảm bảo rằng những ngôi nhà di động được đặt ở Redondo Beach có điện. Matt đã xây dựng mạch điện cho những ngôi nhà di động được chúng tôi thuê cho những nhân viên của chúng tôi trong trường hợp có chỉ thị có thể về đó để nghỉ ngơi. Anh ấy cũng cung cấp các nhu cầu cơ bản cho đội Redondo Beach bằng cách trang bị thêm nệm và bể nước cho mỗi căn nhà di động. Đây chỉ là một vài ví dụ về những đóng góp mà Matt đã làm trong thời gian khủng hoảng.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top