Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Holly Keller Koeppel

  Holly Koeppel
  Holly Keller Koeppel
  Giám Đốc

  Holly Keller Koeppel là Giám Đốc của AES từ tháng 4 năm 2015 và phục vụ trong Ủy Ban Phúc Lợi, Đổi mới và Công nghệ và là Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị của Hội đồng.

  Bà Koeppel, một nhà điều hành tài chính và điều hành cấp cao, đã có hơn 30 năm làm việc trong ngành năng lượng. Kiến thức của bà về thị trường hàng hóa toàn cầu liên quan đến năng lượng và các ngành cơ sở hạ tầng cung cấp những hiểu biết có giá trị cho Hội đồng quản trị. Gần đây nhất (từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 1 năm 2017), bà Koeppel là Giám Đốc Điều hành và Đồng Trưởng phòng Quản lý Cơ sở hạ tầng Corsair. Từ năm 2010 đến tháng 2 năm 2015, bà Koeppel là Đối tác và Đồng Giám Đốc Toàn cầu của Các nhà đầu tư Cơ sở hạ tầng Citi, một bộ phận của Citigroup. Trước khi làm việc tại Citi Infrastructure Investors, bà Koeppel từng là Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám Đốc Tài chính của American Electric Power Corporation (“AEP”) từ năm 2006 đến năm 2009, và một số vị trí điều hành cấp cao tại AEP từ năm 2000 đến 2006.

  Koeppel nhận bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Bang Ohio và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang Ohio, nơi bà là thành viên của Phi Beta Kappa.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top