Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  AES: Равносметката от COP27

  AES: Равносметката от COP27
  Concept of energy storage system. Renewable energy power plants - photovoltaics, wind turbine farm and battery container. 3d rendering

  27-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 27) завърши в Шарм ел Шейх, Египет на 20 ноември. След сложни преговори беше постигнат пробив чрез споразумението за създаване и реализиране на фонд за загуби и щети, предназначен в частност за най-уязвимите към климатичните промени нации[1].

  Много страни обявиха нови инициативи за справяне с кризата с климата и ускоряване на глобалните действия за климата като Energy Transition Accelerator (ETA) – партньорство, което беше обявено от специалния пратеник на американския президент по въпросите на климата Джон Кери. ETA има за цел да активизира частния капитал, за да се ускори преходът към чиста енергия в развиващите се страни[2]. Екип Европа (ЕС, неговите страни-членки и финансови институции) обяви засилване на подкрепата за устойчивостта и адаптирането към изменението на климата в Африка в рамките на програмата Global Gateway. Тя обединява вече съществуващи и нови програми за адаптиране към промяната на климата на стойност над 1 милиард евро. Тази сума включва 60 милиона за загуби и щети от общия финансов принос на ЕС[3].

  Общо над 45 000 участници от правителства, частен сектор, гражданско общество, младежки организации и други организации бяха дошли на COP27, за да споделят идеи и решения и да изградят партньорства и коалиции за съвместно справяне с глобалното предизвикателство, провокирано от климатичните промени.

  Електричеството е жизненоважно за нашите колективни усилия и ключово за успеха на  декарбонизацията на големи сектори от икономиката. През двете седмици на срещата, ръководството на AES взе участие в много панели и проведе разговори с много партньори, за да обсъди начините за съвместното създаване на иновативни енергийни решения, базирани на настоящи и бъдещи нужди, ресурси и съществуващи регулаторни рамки, така че да се помогне на потребителите, държавите и цели икономики да постигнат целите си за устойчивост.

  AES имаше възможност да препотвърди ангажимента на компанията към безвъглеродно бъдеще и да сподели конкретни примери как ускоряваме бъдещето на енергията заедно с нашите потребители, доставчици, общности и с правителствата в страните, където оперираме. Те включват Бразилия, където имаме ръст от над 2.5 GW в производството  на възобновяема енергия и където постигнахме въглеродна неутралност още през 2020. Сред пазарите, на които оперираме, е и Чили. На COP27 беше обявено подновяването на енергийния обмен между Чили и Аржентина чрез интерконекторната линия AES InterAndes. Чрез нея ще бъде възможен износът на излишъка от соларна енергия от Чили към Аржентина през деня и на до 200 MW от Аржентина към Чили през нощта, когато соларната енергия намалява.

  Обсъждахме и колко е важно да се създават възможности за жените да бъдат част от трансформацията на енергийния сектор. Програмите на AES в Ел Салвадор, Колумбия и Бразилия например досега са осигурили обучение на над 800 жени как да работят в енергийния сектор[4].

  По време на COP27 AES си партнира и с Устойчива енергия за всички (SEforALL)[5] и е сред участниците, подписали Споразумението на SEforALL за 24/7 безвъглеродна енергия. SEforALL е международна организация, която работи в партньорство с ООН и с водещи представители на правителства, частен сектор, финансови институции, гражданското общество и филантропи. Нейната мисия е да насърчава устойчивата, надеждна и достъпна енергия, следователно да ускорява действията в посока постигане на Цел 7 (SFG7) за устойчиво развитие и да гарантира преход към чиста енергия, който не позволява никой да остане извън процеса.

  Днес AES е един от топ доставчиците в света на възобновяема енергия, осигуряващ електричество на 25 милиона души. Заедно с нашите многобройни партньори ние подобряваме живота, като предоставяме иновативни решения, за да дадем възможност на компании и индустрии да се декарбонизират бързо. Тези решения включват съхранение на енергия, базирано на батерии чрез Fluence, соларни технологии, изискващи по-малко площ чрез 5B, и дигитални решения за повишаване на енергийната ефективност. Това са само някои от решенията, които предоставяме.

  Надеждността, устойчивостта и достъпността са важни за постигане на нашите общи цели и ще продължим да работим всички заедно за ускоряване на справедливите и отговорни енергийни преходи.

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top