Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Как Google използва центровете за данни, за да ускори използването на чиста енергия на глобално ниво

  Data and Graphs
  Как Google използва центровете за данни, за да ускори използването на чиста енергия на глобално ниво
  google cloud logo

  За съюза

  Google са познати като водеща технологична компания в света, но те са също така световен лидер в действията за опазване на климата. Като голям енергиен потребител Google си е поставил и постигнал амбициозни климатични цели да елиминира собствения си въглероден отпечатък и да използва за своите центрове за данни безвъглеродна енергия. Те разработиха водеща в света стратегия за енергийно управление, за да захранят своите центрове за данни с безвъглеродна енергия, но с наред с растежа им като най-голямата технологична компания, растяха и нуждите им от електроенергия. 

  Управлението на енергията изисква време и ресурси, които са различни от основните бизнес цели на Google като технологичен новатор. Като си партнирахме заедно, ние създадохме цялостно решение за енергийно управление, което дава възможност на Google не само да постигне техните амбициозни цели за устойчивост, но и да ускори широкото приложение на чиста енергия на глобално ниво.

  Google постави стандартите за водещи световни цели за устойчивост

  Google разглежда енергията като стратегически актив, който поддържа техния основен бизнес, който ги улеснява да поставят стандартите за устойчива дейност на корпоративно и глобално ниво. 

  No Co2

  2007

  Първата въглеродно-неутрална компания

  Co2 down

  2017

  100% годишно потребление на енергия изцяло от ВЕИ

  Leaf icon

  Най-големият корпоративен купувач на възобновяема енергия

   

  Защо центрове за данни?

  Като най-големия корпоративен купувач на възобновяема енергия, центровете за данни на Google използват денонощно електричество, за да поддържат интернета достъпа  24/7. Но наред с денонощните услуги идват и огромните разходи за енергия. Емисиите, свързани с потреблението на електроенергия, съставят основния въглероден отпечатък на Google.

  Higher standards - google

  3%

  Около 3% от световното потребление на енергия се пада на Центровете за данни.

  Outage icon

  милиарда kWh

  Само през 2017 , Google е закупил повече от 7 милиарда kWh електричество от соларни и вятърни паркове, които са били изградени специано за Google.

  Предизвикателствата, които решихме  заедно

  Google от години служи като свой енергиен мениджър и го прави успешно - постигайки целите си за чиста енергия с новаторски темпове. Прилагането и провеждането на холистична програма за управление на чиста енергия е огромно начинание. Изисква висококвалифициран, многофункционален екип от специалисти с дълбоки познания за сложния енергиен пазар и процеса на обществени поръчки. Отнема ценно време, ресурси и опит, които вместо това могат да бъдат изразходвани, допринасяйки за основните цели на Google.

  Като си партнирахме, успяхме да се съсредоточим върху съответните ни области на опит. Google като технологичен иноватор и AES като енергиен иноватор. Заедно работихме за по-нататъшно интегриране на устойчивостта в операциите на Google и разработване на цялостна стратегия за управление на енергията, основана на чиста, надеждна и рентабилна мощност.


  Трансформирахме нашето партньорство, за да трансформираме енергийната индустрия

  Благодарение на нашето партньорство, Google постига най-високи стандарти за чиста енергия като захранва 24/7 своите центрове за данни с безвъглеродна енергия, гарантирана на часова база. Ние осигуряваме широк кръг от възобновяеми източници, за да посрещнем ефективно техните променящи се енергийни нужди и използваме нашите мрежи и данни, за да осигурим нови възможности ефективно да подкрепим ангажимента на Google за бъдеще свободно 100 % от въглерод. 

  По време на нашите дискусии във връзка с енергийния мениджмънт, откривахме нови начини да си партнираме, за да ускорим бъдещето на енергията за Google и в енергийната индустрия като цяло. Влязохме в стратегически съюз, който комбинира възможностите на всеки от нас, нашите въглеродни отпечатъци и опит, за да ускорим широкото използване на чиста енергия. 

  Днес ние използваме инструменти като изкуствен интелект и анализ на данни, за да модернизираме електрическата мрежа, като използваме Google Cloud технологията, с което увеличаваме глобалните възобновяеми източници и развиващите се ютилити продукти, за да поставим цялата операционна ютилити система във виртуална среда. 

  Разработено специално за клиента портфолио за енергийни решения

  • Осигурена 1 GW + допълнителна възобновяема енергия

  Енергийни операции с повече чиста и по-малко енергия от изкопаеми горива

  • Оптимизиране на товаровия профил към производствен профил

  Управление на проектния жизнен цикъл

  • МащабируемиМащабируеми търгове

  • Цялостно енергийно управление
  • Преглед на законовата рамка и договаряне
  • Непрекъснато управление и оптимизация
  • Операции
  • Развитие 

  Пазарни ресурси и ценообразуване

  • Мащабируеми търгове
  • Цялостно енергийно управление
  • Финансиране

  Съответствие с регулаторните изисквания

  • Анализ на риска и проучване 
  • Администрация
  • Преглед на законовата рамка и договаряне

  С поглед в бъдещето

  Енергийният мениджмънт бе първата стъпка към партньорство с последствия, които променяха света. Заедно с Google ние прокарваме пътя напред за модернизиране на мрежата и използването й за безвъглеродна енергия 24/7.

  lawai solar panels

  Комуналният кооператив на остров Кауаи поставя нови стандарти за безвъглеродна енергия заедно с AES

  AES andres

  Energas и AES прекратяват зависимостта на Доминиканската република от петрола 

  5b solar panels

  5В и AES разгръщат силата на слънчевата енергия

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top